درباره ما

درباره ما

هدف از طراحی این سایت ارائه اطلاعات آماری مناسب و کمیاب به سهامداران بورس اوراق بهادار می باشد

نظرات

ارائه آمار طبق نظر اعضا سایت

آمار

بررسی بازار به لحاظ آماری

آنالیز

نمایش لیستی از سهام ، بر اساس انالیز انتخاب شده

  1. Bourse Plus

    سرویسهایی  ما به فعالان بازار سرمایه  صرفا بر پاییه آمار و اطلاعات بدست آمده از سایت بورس تهران است

    و به هیچ عنوان سیگنالی در جهت خرید فروش نمی باشد

  2. Bourse Plus

    سرویسهایی  ما به فعالان بازار سرمایه  صرفا بر پاییه آمار و اطلاعات بدست آمده از سایت بورس تهران است

    و به هیچ عنوان سیگنالی در جهت خرید فروش نمی باشد  .

خدمات ما

خدمات ما

این سایت در جهت بهبود عملکرد سهامداران بورس خدمات متعددی ارائه کرده و خواهد کرد
که در زیر به قسمتی از آنها را مشاهده مینمایید

صنایع برتر

مشاهده ورود پول به صنایع برتر بازاردر زمان معاملات بازار و بعد ازآن

سهام

بیشترین و کمترین ریزشهای سهام در بازه های مشخص شده

میانگین معامله سهام

میانگین معاملات سهام در بازه های مشخص

بررسی کلی بازار

بررسی حجمی ارزشی و شاخص کل بازار

سایر سرویسها

سرویسهای خاص  برای مشترکین سایت

ارتباط با ما

ارتباط با ما

ثبت نام

بازیابی رمز عبور